Ode

Europees energiecompromis: realisme goed voor hernieuwbare energie

14 juni 2018

Zowel bedrijven als burgers kunnen tevreden zijn met het bereikte Europese akkoord over hernieuwbare energie. Het is een realistische update van de eerdere lagere doelstelling om het aandeel hernieuwbaar in het verbruik van onze woningen, wagens en bedrijven op te trekken naar 32% tegen 2030. Dit ligt volledig in lijn met wat de Europese Commissie of het Internationaal Hernieuwbare Energie Agentschap (IRENA) uitrekenden voor Europa. De kosten voor hernieuwbare energie zijn recent verder gedaald en hogere aandelen zijn kosteneffectief en haalbaar.

Uiteraard is het te betreuren dat de Belgen het compromis blijkbaar niet konden steunen. Er is gelukkig nog tijd. Op 27 juni stemmen de vertegenwoordigers van de lidstaten om het bereikte compromis goed te keuren. Bram Claeys, ODE: “Wij roepen de Belgische vertegenwoordigers op om tegen dan tot een rationeler Belgisch standpunt te komen. Investeringen in het energiesysteem zijn sowieso nodig. Deze investeringen sturen in de richting van efficiënte en hernieuwbare oplossingen is de beste lange termijn garantie voor een gezonde economie.”

Het is verder een goede zaak dat de Europese onderhandelaars akkoord raakten over het beschermen van de rechten van zogenaamde “prosumenten”: burgers die op kleine schaal investeren in eigen hernieuwbare energieproductie. Zij moeten hun elektriciteit kunnen verkopen en geen overmatige lasten opgelegd krijgen. Dit is voor Vlaanderen bijvoorbeeld relevant in het kader van de discussie over de behandeling van mensen met zonnepanelen eens de uitrol van de digitale meter begint.

Voor bio-energie is het verhaal gemengd: gelukkig verdwijnen biobrandstoffen op basis van palmolie op termijn, maar men had zeker verder kunnen gaan.

Dat de onderhandelaars het niet eens raakten over energie-efficiëntie werpt een belangrijke schaduw over het succes van vorige nacht. Uit dezelfde studies blijkt immers dat drastisch hogere inspanningen voor energiebesparing bij gezinnen en in de industrie de eerste en meest logische stap moet zijn in ieder rationeel energiebeleid.

 

Referenties:

IRENA REmap studie: http://www.irena.org/publications/2018/Feb/Renewable-energy-prospects-for-the-EU

Europese Commissie DG ENER non paper: https://www.euractiv.com/section/energy/news/leaked-eu-analysis-makes-case-for-higher-renewables-energy-saving-goals/