Ode

Lid worden

ODE is een koepelorganisatie die bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties samenbrengt in technologieplatformen en werkgroepen, om aan belangenbehartiging en kennisuitwisseling te doen. ODE wil de belangrijkste gesprekspartner inzake hernieuwbare energie voor de overheden en stakeholders zijn. 

Dankzij uw lidmaatschap kan ODE haar werking verder uitbouwen. ODE steunen is bijdragen aan een duurzame en energievriendelijke samenleving.
U kan rechtstreeks lid worden van ODE als een basislidmaatschap of via het lidmaatschap van één van de technologieplatformen van ODE: Bio-E-platfom (bio-energie), PV-Vlaanderen (fotovoltaïsche zonne-energie), VWEA (windenergie), Warmtenetwerk Vlaanderen of Warmtepompplatform.

Werking

ODE brengt mensen en organisaties samen om de inzichten van de vereniging in o.a. technische en economische aspecten van duurzame energie in ruime zin te bevorderen. 

ODE voert beleidsgerichte acties om de toepassing van duurzame energie te bevorderen, o.a. door het ondersteunen, het tonen en het realiseren van proefprojecten, het creëren van de randvoorwaarden om duurzame, energie-efficiënte en innovatieve energiesystemen economisch haalbaar te maken en het stimuleren van het toegepast onderzoek. 

ODE werkt aan bewustmaking en vorming van beleidsmakers, bedrijfsleiders, technici en media over energie-efficiëntie en hernieuwbare energie en treedt ermee in overleg. 

ODE communiceert en brengt regelmatig publicaties uit over de verschillende deelaspecten van energie-efficiëntie en duurzame energie, in de vorm van o.m. een nieuwsbrief, nota’s, audiovisueel materiaal en sociale media.  

ODE faciliteert het advies aan en doet aan belangenbehartiging ten dienste van gebruikers, ontwikkelaars en eigenaars van hernieuwbare energiesystemen.

ODE behartigt de belangen van haar leden door hen te vertegenwoordigen bij de overheden, de nutsbedrijven en andere instanties of personen.

ODE neemt deel aan internationale uitwisseling van ervaringen met duurzame energie.

Wie kan lid worden?

Bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties kunnen lid worden.
ODE organiseert de sector in verschillende thematische platformen. De leden hebben de keuze om via hun lidmaatschapsbijdrage(n) te genieten van de werking van een of meerdere platformen en de algemene werking van ODE. 

Ledenbijdrage

Door middel van een jaarlijkse ledenbijdrage aan een platform kunnen de leden beroep doen op de diensten die het platform aanbiedt en op het algemene aanbod van ODE. Elk platform vraagt een specifieke bijdrage (zie de aparte formulieren voor lidmaatschap). 

U kunt ook lid worden van ODE zelf. Lidmaatschap ondersteunt de beleidswerking van ODE. Leden ontvangen nieuwsberichten, uitnodigingen voor ODE activiteiten en de Algemene Vergadering.  U kunt het invulformulier hieronder terugvinden.

Na ontvangst van dit invulformulier wordt uw kandidatuur tot lidmaatschap voorgelegd in de volgende vergadering van de Raad van Bestuur ter goedkeuring. De beslissing wordt na de vergadering medegedeeld aan de/het desbetreffende organisatie/bedrijf.

Ledenlijst

ODE verenigt meer dan 300 bedrijven, kenniscentra en organisaties.

Hoe lid worden?

Kies hieronder het platform waarbij u wenst aan te sluiten. Vul het inschrijvingsformulier in en stuur dit terug naar info(at)ode.be.

Na ontvangst van dit invulformulier wordt uw kandidatuur tot lidmaatschap voorgelegd in de volgende vergadering van de Raad van Bestuur ter goedkeuring. De beslissing wordt na de vergadering medegedeeld aan de/het desbetreffende organisatie/bedrijf.