Ode
100% hernieuwbare energie: geen mirakels nodig

100% hernieuwbare energie: geen mirakels nodig

03 februari 2023

Professor Mark Jacobson (Stanford University) vertelt in zijn nieuw boek een overtuigend verhaal: we hebben “geen mirakels nodig" om 100% van de globale energievraag uit hernieuwbare bronnen te halen.

De wereld moet zo snel mogelijk overschakelen van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energiebronnen. Gebeurt dat niet, dan zal dat leiden tot versnelde en catastrofale klimaatschade, verlies van biodiversiteit en economische, sociale en politieke instabiliteit. Dit boek beschrijft hoe we de klimaatcrisis kunnen oplossen en tegelijkertijd de luchtvervuiling kunnen elimineren en de energievoorziening voor iedereen veilig kunnen stellen - zonder gebruik te maken van mirakeloplossingen. Het legt uit hoe we bestaande, bekende technologieën kunnen gebruiken om energie uit wind-, water- en zonne-energie op te vangen, op te slaan en te transporteren om wereldwijd een betrouwbare elektriciteits- en warmtevoorziening te garanderen. Het bespreekt ook welke technologieën niet nodig zijn maar momenteel worden gepromoot, waaronder aardgas, koolstofopvang, blauwe waterstof, kernenergie. In een begrijpbare taal geeft het book “No Miracles Needed” adviezen over acties om de problemen op te lossen, en bespreekt de voordelen van de oplossingen.voor onze economie, gezondheid, klimaat en specifieke landen.

Meer info:
Mark Z. Jacobson, "No Miracles Needed"

Boekbespreking in The Guardian.