Ode
Emissiereductiedoelstelling voor 2040 als pad naar klimaatneutraliteit in 2050

Emissiereductiedoelstelling voor 2040 als pad naar klimaatneutraliteit in 2050

21 maart 2024

De Commissie heeft vandaag een gedetailleerde effectbeoordeling gepubliceerd over mogelijke routes om de overeengekomen doelstelling te bereiken die de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal dient te maken.

Op basis van deze effectbeoordeling doet de Commissie een aanbeveling om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2040 met 90% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990 en een discussie met alle stakeholders op gang te brengen; de volgende Commissie zal na de Europese verkiezingen een wetgevingsvoorstel indienen en daarover overeenstemming bereiken met het Europees Parlement en de lidstaten, zoals vereist is door de EU-klimaatwetgeving. Deze aanbeveling is in overeenstemming met het advies van de Europese Wetenschappelijke Adviesraad voor klimaatverandering (ESABCC) en de verplichtingen van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs.

Lees meer