Ode
Europese zonne- en windenergie breekt alle records

Europese zonne- en windenergie breekt alle records

21 maart 2024

2023 was een recordjaar voor groene stroom in de Europese Unie, met een stijging van 23% ten opzichte van 2022. Zonne- en windenergie samen waren goed voor 27% van de Europese stroomproductie. Waterkracht leverde nog eens 17%. De snelle opmars van hernieuwbare energie gaat gepaard met een nooit eerder geziene daling van gas- en steenkoolverbruik.

Die cijfers brengt Ember, een onafhankelijk studiecentrum gespecialiseerd in energie en klimaat, in een rapport over 2023. Een mooie conclusie: de uitstoot van de energiesector daalde met bijna 20% in vergelijking met het voorgaande jaar.

Lees meer