Ode
Stedelijke klimaatambities versneld waarmaken op Linkeroever

Stedelijke klimaatambities versneld waarmaken op Linkeroever

26 maart 2024

Als deelnemer aan de Europese missie voor 100 klimaatneutrale en slimme steden wil Antwerpen de uitstoot van broeikasgassen op verschillende manieren tot nul herleiden in 2030. De stad schoof Linkeroever naar voor als proeftuin voor versnelde klimaatactie.

Waarom dit project?

Tegen 2050 moet de hele Europese Unie klimaatneutraal worden. Dit betekent dat de EU-landen hun broeikasgasuitstoot drastisch moeten verminderen en manieren moeten vinden om de resterende uitstoot te compenseren, zodat ze netto geen broeikasgassen meer uitstoten.

Als deelnemer aan een Europese missie voor 100 klimaatneutrale en slimme steden wil Antwerpen de uitstoot van broeikasgassen op verschillende manieren tot nul herleiden in 2030. Denk hierbij aan het slim besparen op energie en het produceren van hernieuwbare energie, maar ook aan het kiezen voor duurzame mobiliteit, circulaire economie en milieuvriendelijke verlichting. Met de plannen voor Linkeroever bouwen de stad en haar partners verder op de ambities van het stedelijk Klimaatplan 2030.

Lees meer